شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

استفاده از ارتباط رادیویی جهت ارتباط شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان لرستان

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

با توجه به ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک با هدف برقراری بستر ارتباطی بین ساختمان های دو شرکت، اقدام به ایجاد لینک وایرلس رادیویی نموده است. با استفاده از تکنولوژی لینک رادیویی، هزینه ای بسیار پایین تر نسبت به استفاده از لینک های اجاره ای و بسیار امن تر از بستر اینترنت فراهم می گردد.