سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

معرفی

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF
معرفی اعضاء دفتر
 
نام و نام خانوادگی:احسان احمدی
سال تولد: ۱۳۵۳
سمت فعلی: مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک 
تلفن: ۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۴-۵ داخلی ۲۱۸

فکس:

معرفی پرسنل دفتر فن آوری اطلاعات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شماره تماس
 
آدرس محل کار
۱ سانترا ساکی رئیس گروه سيستم هاي نرم افزاري و خدمات الكترونيك کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات      ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹ مستقیم
۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۴-۵
داخلی ۲۵۵
خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۲ زهره فلاحتی کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناسی مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹ مستقیم
۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۴-۵
داخلی ----
خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۳ محمد یاراحمدی کارشناس مسئول کارشناسی مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹ مستقیم
۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۴-۵
داخلی ۲۳۶
خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۴ شهاب گراوند رئیس گروه توسعه فناوری و زیر ساخت کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹ مستقیم
۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۴-۵
داخلی ۲۰۱
خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۵ مهدی پور احمد رئیس گروه سيستم هاي مكاني  کارشناسی ارشد Gis ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹  مستقیم 
      ۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۴-۵ داخلی ۲۰۱
خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري