چهارشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۲

معرفی

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF
معرفی اعضاء دفتر
 
نام و نام خانوادگی: فرید صالحی
سال تولد: ۱۳۶۲
سمت فعلی: مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک 
سمت های قبلی:
۱ -
۲ -
تلفن

فکس:

معرفی پرسنل دفتر فن آوری اطلاعات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شماره تماس
مستقیم
آدرس محل کار
۱ احسان احمدی سرپرست گروه توسعه فناوري
وزيرساخت
کارشناسی مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۲ علی جعفری سرپرست گروه سيستم هاي مكاني شركت آب و فاضلاب کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۳ سانترا ساکی سرپرست گروه سيستم هاي نرم افزاري و خدمات الكترونيك کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۴ زهره فلاحتی کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناسی مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۵ محمد یاراحمدی کارشناس رایانه کارشناسی مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۶ شهاب گراوند كارشناس شبكه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۷ اکبر فرهمند کارشناس سخت افزار کارشناسی مهندسی نرم افزار ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري
۸ مهدی پور احمد كارشناس تحليلگر سيستم هاي اطلاعات مكاني کارشناسی ارشد Gis ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۷۰ خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر- بلوار شهيد شفيع پور شمالي- جنب سازمان همياري شهرداري