سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

راه اندازی سرویس active directory در زیر ساخت دیتای شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

در جهت اجرای سیاست های امنیتی ISMS ) Information Security Management System  (در سرور شرکت آب و فاضلاب این سرویس پیاده سازی شد که میتواند به مدیریت کارآمد شبکه و افزایش امنیت آن کمک کند و با استفاده از یک platform به تمام منابع شبکه  نظارت داشته به طوری که مدیریت متمرکز کار اصلی آن میباشد.اضافه می شود که این سرویس یک راه امن و مقیاس پذیربرای مدیریت منابع شبکه وافزایش کارایی کلی آن دارد. درنهایت ادغام  activedirectory با سیستم دامنه  DNSعملکرد کلی شبکه رادر شرکت آب وفاضلاب استان لرستان را  بهبود می بخشد.